Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Finns det risk att man inte får jobb om man utbildar sig till historielärare?

Fråga om ämneslärarprogrammet

Kommentarer

  • Trots att lärarbristen är stor i dag och väntas bli ännu större kommande år finns det ämnen, däribland historia, där rekryteringsbehovet inte är, eller kommer vara, lika stort. Det beror på att en stor andel av de yrkesverksamma historielärarna har legitimation och behörighet i sitt ämne och att antalet som kommer pensioneras kommande år är mindre jämfört med till exempel bildlärare. Det är också fler som söker och antas till ämneslärarutbildning i historia jämfört med så kallade bristämnen inom naturvetenskap och språk. Samtidigt ska man komma ihåg att det kan se olika ut i olika delar av landet. Små glesbygdskommuner har till exempel ofta svårt att rekrytera lärare inom alla ämnesområden. Man kan förstås också öka sina chanser att få jobb som historielärare om man utöver historia väljer att läsa något ytterligare ämne där rekryteringsbehovet är större. Se bland annat SCB:s rapport Trender och prognoser 2017 och Skolverkets lärarprognos 2017 för mer information om rekryteringsbehov.

    Johan Linder, Lärarnas Riksförbund

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.